Právě si prohlížíte VŠESTRANNOST OD 24.5.

VŠESTRANNOST OD 24.5.

Od 24.5.2021 není nutné se na lekce všestrannosti hlásit předem.

 1. Všechny zúčastněné osoby včetně rodičů na cvičení rodičů s dětmi a s vyjímkou dětí do 6 let musí splnit a nám prokázat jednu z těchto variant:
  a) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní
  b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19
  c) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem
  d) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem – VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ
  e) 
  podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem – Tento test si musíte obstarat vy
  Nechat se zdarma otestovat je možné na kterémkoli odběrovém místě. Nejblíže od tělocvičny je pravděpodobně odběrové místo – žernosecká
 2. Lekce jsou pouze pro členy, kteří mají zaplaceny členské příspěvky.
 3. Lekce jsou maximálně pro 29 osob. V případě cvičení rodičů s dětmi se započítavají rodiče a všechny jejich děti.
 4. Rodiče, kteří přivedou předškolní děti, nemohou zůstat v budově v průběhu lekce.
 5. Toalety, Šatny, Sprchy NEJSOU zatím k dispozici

Napsat komentář