Základní údaje o TJ:
Adresa (sídlo): Tělocvičná jednota Kobylisy, z.s.
Praha 8 – Kobylisy
U školské zahrady 430/9
PSČ 182 00
Tel: 602 370 456, 720 594 993
E-mail: info@tjkobylisy.cz
IČO: 00537799
DIČ: CZ–00537799
Bankovní spojení: č.ú.0205379309/0800
Česká spořitelna Praha 8
Stanovy TJ:  https://or.justice.cz
Kontakty – telefony:
Sokolovna U školské zahrady 9,Praha 8 sektretariát TJ 602 370 456, 720 594 993
  Na Pecích 46, Praha  – kuželna,ubytovna,restaurace 602 370 456, 720 594 993
Tenis. kurt v areálu TJ, U školské zahrady 9,Praha 8 www.tenisakademiebalek.cz
Starosta TJ Ivan Dědek
Statutární zástupci P. Brabec, T. Deverová, R. Filip, I. Kašparová, V. Kohout,  J. Pazderková
Hospodář TJ Ivana Kašparová 602 370 456