Od pondělí 18.5. opět cvičíme

V souvislosti s postupným uvolňováním opatření vlády ČR připravujeme obnovení lekcí všestrannosti. V pondělí 18. května se rozběhnou opět lekce Cvičení rodičů s dětmi, předškolní žactvo, míčové hry, mladší a starší žactvo. Provoz TJ bude probíhat za podmínek stanovených Nařízeními vlády č. 490 a č. 493 ze dne 30.4.2020, a to následujícím způsobem:

  • aktuální lekce jsou určené jen stávajícím cvičencům, kteří jsou řádnými členy TJ. Nové členy rádi přivítáme v září.

– Každý účastník lekce před každou lekcí odevzdá trenérovi prohlášení o bezinfekčnosti datované dnem konání tréninku podepsané zletilým trénujícím nebo u nezletilých trénujících jejich zákonným zástupcem. Bez tohoto prohlášení o bezinfekčnosti nebude nikdo vpuštěn do tělocvičny ani na jiné venkovní sportoviště. Prohlášení o bezinfekčnosti, neurčí-li příslušné orgány ochrany zdraví jinak, bude archivováno po dobu 3 týdnů a poté bude zlikvidováno. Prohlášení o bezinfekčnosti ke stažení ZDE


-Lekce budou probíhat ve velké tělocvičně, kde nebudou přístupné šatny, sprchy a ani balkón. Proto bude vhodné se na lekci dostavit již v oblečení, ve kterém trénující lekci absolvuje.


– K dispozici budou pouze WC, kde bude zajištěna dezinfekce a které budou pravidelně dezinfikovány.


-Všechny lekce budou končit o 15 minut dříve, aby bylo možné desinfikovat pomůcky a tělocvičnu. Všichni cvičící jsou povinni neprodleně po konci lekce opustit budovu, aby mohla být budova připravena pro následující lekci a bylo zamezeno styku s dalšími cvičícími skupinami.

-Do celé budovy a na venkovní sportoviště bude povolen vstup pouze aktivním cvičencům (u kategorie Rodiče a děti samozřejmě i rodičům) a cvičitelům

-V kategorii cvičení rodičů s dětmi, jsou rodiče povinni nosit roušky stejně jako cvičitelé. Cvičící děti roušky mít nemusí


-Před zahájením a po skončení lekce a po použití WC si každý účastník lekce bude muset povinně umýt ruce dezinfekcí, která bude zajištěna.

-Pokud účastník lekce bude jevit známky onemocnění, nemůže se lekce zúčastnit a ani nebude vpuštěn do tělocvičny. Pokud se známky onemocnění projeví u účastníka lekce až v jeho průběhu, bude z lekce vyloučen a u mladistvých bude neprodleně kontaktován jeho zákonný zástupce.

-Účastník lekce, který byl do 14 dnů od posledního lekce shledán pozitivním z nákazy koronavirem COVID-19 musí o této skutečnosti prokazatelným způsobem informovat cvičitele (ideálně emailem na sokolovna@sokolkobylisy.cz) tak, aby mohlo být s příslušnými orgány ochrany zdraví přijato příslušné opatření.

Napsat komentář