Právě si prohlížíte RYCHLÝ ŠPLHOUN 2023

RYCHLÝ ŠPLHOUN 2023

TJ KOBYLISY VÁS SRDEČNĚ ZVE NA SOUTĚŽ RYCHLÝ ŠPLHOUN 2023

Datum: 16.12.2023
Místo: TJ Kobylisy – U školské zahrady 9, Praha 8
Doprava: metro C Kobylisy, tram 3,17,24   autobus 177,183, 152 do zastávky Kobylisy  pěšky od zastávky Kobylisy směr Ďáblice, cca po 80m ulicí Náhorní doprava, dále vlevo nebo vpravo obejít oplocené školy až k sokolovně
Startovné: 30 Kč za startujícího
Přihlášky: nejpozději do 14.12.2023
Kontaktní osoba: Miluše Malinová tel.: 284682302 / 732939093 email: milumali@seznam.cz

KATEGORIE:

Kategorie: ročníky: metry: roky:
předškoláci A 2018 a mladší 2 5
před i školáci B 2017 – 2016 3 6,7
mladší žáci a žákyně I 2015 -2014 3 8,9
mladší žáci a žákyně II 2013 – 2012 4 10,11
starší žáci a žákyně III 2011 – 2010 5 12,13
starší žáci a žákyně IV 2009 – 2008 5 14,15
dorostenci(ky) 2007 – 2005 5 16,17,18
muži, ženy 2004 5 19 až 🙂

SOUTĚŽE

Jednotlivci:
1) tyč dle kategorie s přírazem ( pro všechny kategorie mimo mužů)
2) lano bez přírazu – dorost, muži, popř. siláci z řad žáků (dle zájmu)
Pokyny k provedení a posuzování: Před startem se musí závodník držet tyče v maxim. výšce 150cm Start na povel rozhodčího ( připravit, pozor, teď) Cílem je dohmat jednou rukou na značku Čas měří vždy 2 rozhodčí hodnotí se kratší čas

Štafeta:

štafeta:   metry:
štafeta AB předškoláci 3 předškoláci mix kat. A i B 3
štafeta AB předškolačky 3 předškolačky mix kat. A i B 3
štafeta I.žáci 3 žáci  kategorie I 3
štafeta I.žákyně 3 žákyně kategorie  I 3
štafeta II.žáci 3 žáci kategorie  II 4
štafeta II.žákyně 3 žákyně kategorie II 4
štafeta III. a IV.žáci 3 žáci mix z kategorie III a IV 5
štafeta III. a IV. žákyně 3 žákyně mix z kategorie III a IV 5
štafeta dorost  mix 3 dorost mix 5
štafeta muži a ženy mix 3 muži a ženy mix 5

Pravidla registrace štafet: závodníci musí být z jedné jednoty lze 1 závodníka doplnit ostaršením z nižší kategorie – max o 1 kategorii jeden závodník může šplhat pouze v jedné štafetě

Pokyny k provedení a posuzování: šplhá se na 3 šplhadlech vedle sebe před startem se musí závodník držet tyče v maxim. výšce 150cm cílem každého jednotlivce je dohmat jednou rukou na značku start 1. závodníka začíná na povel rozhodčího ( připravit, pozor, teď) start 2. a 3. závodníka začíná v okamžiku, kdy se předcházející dotkne značky a pouze na povel rozhodčího (připravit, pozor, teď) konečným cílem je dohmat 3. závodníka na značku čas měří vždy 2 rozhodčí hodnotí se kratší čas

ČASOVÝ ROZVRH Mimo zahájení nelze celé časově odhadnout, záleží na počtu startujících.

8:30 zápis začíná v 8:30
9:15 zahájení závodu – přivítání  – 9:15
9:30 závod jednotlivců – předškoláci A a B  – 9:30
  štafety AB po odšplhání předškoláků A a B
  závod jednotlivců mladší žactvo I a II
  závod štafet ihned po odšplhání jednotlivců danné kategorie
  1. vyhlášení – kategorie předškoláci, mladší žactvo, štafety
  závod kategorií starší žactvo, dorost, ženy, muži
  štafety III a IV po odšplhání kategori IV
  dorostenci jednotlivci + štafeta
  ženy, muži jednotlivci
  štafeta muži a ženy mix
  2. vyhlášení – kategorie starší žactvo, dorost, muži, ženy, štafety

Pro zpestření doby čekání na start a na výsledky budou připraveny malé aktivity za mňamku.

Přihlášky nejpozději do 14.12.2023

Miluše Malinová 284682302 – domů 732939093 milumali@seznam.cz

Napsat komentář