Právě si prohlížíte Všestrannost – Covid opatření platná k 13.9.2021

Všestrannost – Covid opatření platná k 13.9.2021

Pro účast na lekci všestrannosti nesmí účastník vykazovat klinické příznaky onemocnění Covid-19 a s výjimkou dětí do 6 let věku* musí splnit některou z následujících podmínek:
(tyto podmínky musí splnit i rodič, který cvičí na cvičení rodičů s dětmi)

– prokáže, že absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

– prokáže, že absolvoval nejdéle před 3 dny antigenní test (RAT) na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

– prokáže národním nebo evropským certifikátem, že byl očkován/a proti onemocnění covid-19 a od ukončení očkování uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

– prokáže, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace a od prvního pozitivního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

– na místě před lekcí podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (Test si musíte přinést vlastní) s negativním výsledkem, nebo

– prokáže čestným prohlášením zákonného zástupce nezletilého účastníka nebo potvrzením školy, že nejdéle před 72 hodinami absolvoval rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování s negativním výsledkem. (čestné prohlášení ke stažení ZDE)

Prokázání bezinfekčnosti na Covid-19 je povinností účastníka (jeho zákonného zástupce) a provede se tak, že každý z účastníků před vstupem na lekci cvičiteli/trenérovi předloží k nahlédnutí některý z výše uvedených podkladů prokazujících bezinfekčnost na Covid-19 a tento podklad bude mít k dispozici pro případnou kontrolu provedenou příslušnými orgány v místě konání lekcí. Pokud účastník lekce všestrannosti některým z výše uvedených způsobů neprokáže svou bezinfekčnost na Covid-19, nemůže se lekce zúčastnit.

Trenéři/cvičitelé nebudou podklady ověřovat, vybírat a ani archivovat (nemají k tomu zmocnění), ale povedou pouze evidenci účastníků lekcí

*pokud je dítěti 6 let, již musí splňovat některou z následujících podmínek

Napsat komentář